سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمد بهنام فر – استادیار دانشگاه بیرجند
عاطفه اقتصادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بسیاری از بزرگان ادب پارسی بر این عقیده اند که خاقانی دچار عقده ی حقارت بوده است . خاقانی شاعری بلندپایه در ادب پارسی است با این حال به دلیل برخی دشوارگویی ها و استفاده از استعارات و ترکیب های بدیع و اصطلاحات خاص کمتر مورد توجه و استقبال اذهان ساده یاب قرار گرفته و آن چنان که شایسته ی اوست جایگاه خویش را نیافته است. در این جستار سعی بر آن است که به تحلیل روانشناختی خودستایی های خاقانی و نقدبرخی نظرات در این باره پرداخته شود و نموداری از وضعیت روحی او بر مبنای عقدهی حقارت،عقده ی کم ارزش شمردن ،عقده ی الوهیت، عزّت نفس،انزوا،غرورورشکتبیین گردد و در پایان نتیجه ی کلّی آن ارائه شود.