سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا رومیانفر – کارشناس شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
لیلا ملکانی – کارشناس شرکت آب منطقه ای اذربایجان شرقی

چکیده:

دراین تحقیق سیلاب حوضه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در ترکیب با مدلهای بارش رواناب مطالعه گردیده است دراین مطالعه وضعیت سیلاب شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی بعنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرارگرفته است پس از تهیه اطلاعات TIN DEM از محدوده مورد مطالعه با استفاده ازنقشه ها و عکسهای هوایی موجود وضعیت کاربری اراضی و تلفیق داده های مختلفی از جمله توپوگرافی راه ها و ساختمان ها و تاسیسات شهری معرفی و با انطباق شبکه سیلابروی پیشنهادی این شهر برمسیر معابر و خیابان ها و معرفی آن به عنوان مسیر جریان خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های شهری استخراج گردیده است در نهایت با استفاده از فرمول استدلالی بر اساس خصوصیات فیزیوگرافی و منحنی های شدت – مدت – دوره بازگشت بارندگی منطقه مقادیر سیلاب هریک از حوضه های شهری محاسبه گردیده است.