سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
پریسا حاجی عبدالرزاق – دانشجوی دکتری گرایش راه و ترابری دانشگاه تهران

چکیده:

پلهای خاکی – فولادی ترکیبی از اتصال صفحات فلزی موجدار و خاک کوبیده شده در اطراف آن می باشد اندرکنش قوس فلزی و خاک باعث توزیع نیروهای قائم بصورت شعاعی در اطراف قوس فلزی می گردد. این ویژگی سازه های خاکی – فولادی باعث پایداری مطلوب سازه در برابر بارهای دینامیکی است ازطرف دیگر سرعت و سهولت اجرای این سازه ها سبب گسترش کاربرد این سازه ها به عنوان پلهای راه و راه آهن و گالری در کشورهای مختلف و ایران گردیده است اما آیین نامه های موجود و بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص سازه های خاکی – فولادی با توجه به بارگذاری جاده ای تبیین شده و رفتار سازه های خاکی – فولادی تحت بار راه آهن کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است لذا دراین تحقیق رفتار پلهای خاکی – فولادی راه آهن با استفاده از روش دو بعدی و سه بعدی اجزا محدود با درنظر گیری اثر شکل هندسی دهاهنه سختی دیواره های سازه و ارتفاع پوشش خاکی بررسی شده است.