سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قنواتیان – کارشناس ارشد مهندسی سیویل شرکت پتروشیمی فجر
سیدمهدی حسینی نژاد – سرپرست تعمیرات ساختمان شرکت پتروشیمی فجر

چکیده:

نظر به اهمیت سلامت شمع های درجاریز در مطالعات ژئوتکنیک بررسی سلامت سازه ای شمع و کنترل عملیات اجرایی جهت انتقال نیروی بارگذاری به زمین از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در طراحی شمع های درجاریز سه پارامتر مهم مقاومت سازه ای نشست و ظرفیت باربری مطرح می باشد مقاومت سازه ای شمع تحت تاثیر مصالح تشکیل دهنده شمع بتنی می باشد رفتار مصالح تشکیل دهنده شمع بتنی بایستی تحمل انتقال بارگذاری فونداسیون پروژه مطابق محاسبات طرح را تامین نماید بصورت تجربی در بعضی از موارد امکان کاهش یا افزایش قطر مقطع شمع توسط پارامترهای مختلف اجتناب ناپذیر خواهد بود که این بحث یکی از مهمترین چالشها در صحت ظرفیت باربری شمع بتنی درجاریز به شمار میرود برای اطمینان از صحت پیش بینی طرح و همچنین کنترل کیفیت عملیات اجرایی انجام آزمایشها به عنوان روشی قابل اعتماد محسوب می گردد کنترل یکپارچگی بتن شمع توسط آزمایش PIT انجام می گردد. دراین مقاله با بررسی مطالعه موردی برروی ۴۰ عدد شمع بتنی طرح توسعه پتروشیمی فجر بندرماهشهر رفتار وسلامت شمع ها توسط آزمایش کنترل یکپارچگی به منظور تخمین سلامت شمع ها مقایسه و نتایج بررسی می شود.