سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی کاظمی – کارشناس ارشد عمران راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علیرضا پاک گوهر – کارشناس ارشد آمار

چکیده:

دربروز تصادفات شهری و جاده ای چهار عامل انسان جاده وسیله نقلیه و محیط تاثیر گذار میباشند گاهی هریکاز این عوامل به تنهایی ایفاگر نقش اصلی میباشند و گاهی دو عامل و زمانی هرچهارعامل با یکدیگر مشارکت می کنند دراین بین عاملانسانی با اختصاص سهم ۷۰% به خود از مهمترین پارامترها شناخته شده است عامل انسانی نیز شامل زیربخشهایی همچون سن ، جنسیت، وضعیت تاهل، ملیت و غیره می باشد در این مقاله به یکی از مهمترین زیربخشها که عامل سن می باشد پرداخته شده است افراد در بازه های سنی مختلف رفتارهایی متفاوت از خودنشان میدهند با ازدیاد سن رانندگان به مرور مشکلات و معضلات فیزیکی و روانی در آنها نمایان خواهد شدو عملکرد افراد راتحت تاثیر قرار میدهد از این رو میبایست با مشکلات ناشی از افزایش سن در رانندگان به خوبی آشنا گردید که بتوان با بهره گیری راه کارهایی آموزشی و عملی در راستایکاهش تصادفات و کاستن آسیب های مادی و معنوی درجامعه جلوگیری نمود.