سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر عبایی کوپایی – وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران
حسن مردانی – وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران
محمدامین لطیفی – وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران
محمد افکوسی – وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران

چکیده:

به دنبال تجدیدساختار صنعت برق و راه اندازی بازار برق ایران در حدود یک دهه اخیر، از مسائل مطرح روز، موضوع ممیزی و بررسی عملکرد بازیگران بازار از منظر شرکت در بازار (به خصوص پیشنهاد قیمت راهبردی)توسط نهادهای نظارتی (پایش عملیاتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پایش راهبردی دبیرخانه هیأت تنظیم بازار برق ایران) می باشد، تا بر این اساس قضاوتی ازاستحکام و کارایی مقررات و دستورالعمل های طراحیشده به دست آید. در این راستا و بررسی های صورت گرفته بر اساس اطلاعات و گزارشات آماری عملکرد بازار برق (منتشر شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران)، اینحقیقت آشکار شد که برخی از مالکین نیروگاه ها، در دوره زمانی اردیبهشت ۱۳۹۰ (دوره قبل از اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها) و آبان سال ۱۳۹۰ (دوره بعد از اجراشدن قانون هدفمندی یارانه ها) اقدام به قیمت دهی کمتر از متوسط هزینه متغیر تولید به بازار می نمایند. در این مقاله، به صورت تحلیلی، پاسخی منطقی برای چرایی بروز این حقیقت ارائه شده است