سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خلیلی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
امین آردالی –

چکیده:

دراین تحقیق آنالیز پوسته های نازک کامپوزیتی هوشمند که تحت بارگذاری ضربه ای عرضی با سرعت پایین هستند بررسی شده است سیمهای حافظه دار با حضورشان درلایه های کامپوزیت باعث تقویت سازه می گردند مدلس اختاری ترمومکانیکی یک بعدی لیانگ و روگرز وظیفه تخمین تنش بازیابی سازه را برعهده دارد مدل جرم – فنر دو درجه آزادی برای تخمین نیروی تماسی بین پوسته ی کامپوزیتی و ضربه زننده استفاده شده است این تحقیق از مدل تماسی خطی شده هرتز که توسط گانگ GONG معرفی شده است برای آنالیز ضربه درپوستهی کامپوزیتی بهره برده است معادلات اساسی پوسته توسط تئوری برشی مرتبه اول تهیه و به کمک سریهای فوریه مربوط به شرایط مرزی با تکیه گاه ساده حل گردیده است برای این منظور معادلات حرکت پوسته و انحنایی شامل نیروهای درون صفحه ای بدست آمدها ست تحلیل حاضر رفتار پوسته را درمقابل ضربه پیش بینی کرده است همچنین تاثیر شرایط ضربه سیم حافظه دار و ابعاد پوسته مطالعه شدها ست.