سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد بهروان راد – کارشناس ارشد توسعه و تحقیقات مهندسی، شرکت زامیاد، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم
اکبر علی بیگلو – دانشیاربخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

در این مقاله، رفتار خمشی ورق حلقوی ساخته شده از مواد هدفمند FGMs)دو جهتی روی بستر الاستیک دو پارامتری(Winkler–Pasternakتحت بار مکانیکی یکنواخت، با استفاده از روش نیمه تحلیلی(SSM- DQM تحقیق شده است. دستگاه معادلات دیفرانسیل حاکم، بر اساس نظریه الاستیسیته سه بعدی و با ثابت بودن ضریب پواسون و تغییر خواص مکانیکی ماده به صورت نمایی در جهت های شعاعی و ضخامت ورق استخراج گردیده اند. معادلات حالت با استفاده از روش نیمه تحلیلی که یک حل تحلیلی با بکارگیری روش فضا – حالت(State-Space در راستای ضخامت ورق و یک حل تقریبی مؤثر در جهت شعاع آن با استفاده از روش تربیع تفاضلی Differential-Quadrature یک بعدی، را فراهم می نماید حل گردیده جابجایی ها و تنش ها بدست آمده اند. تعامل بین ورق و بسترهای الاستیک به عنوان شرط مرزی در حل مسئله لحاظ شده است. در این پژوهش ضمن بررسی کارآمدی روش مذکور، به تحقیق اثرات تغییر شاخص های خواص ماده ،(properties graded indexes مشخصه های هندسی ورق، ثابت های الاستیک بستر، تعویض موقعیت سطوح (سطح نرم یا سخت) روی بستر، در رفتار استاتیکی ورق حلقوی پرداخته شده و نتایج حاصله با جزئیات بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند