سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب بازیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
زهرا خاکسبز – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار

چکیده:

بخش کشاورزی درا یران یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است و این در حالی است که کمبود منابع آبی اصلی ترین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی است رشد جمعیت و نیاز به مواد غذایی بیشتر باعث شده است که بخش کشاورزی همچنان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور باشد اما میزان آب فعلی همه تقاضای موجود جهت تهیه مواد غذایی را براورده نمی کند آب تنها عنصر موجود در طبیعت است که وجودش برای تولید مواد غذایی و دوام موجودات زنده ضروری است و بنابراین منابع آبی از ارزشمندترین منابع طبیعی هرکشور محسوب می شود در حقیقت دانستن این واقعیت کهچه مقدار آب برای تولید یک فراورده مصرف شده است به ما کمک می کند تا بتوانیم تخمیندرستی از میزان واقعی مصرف برای تولید فراورده های گوناگونیداشته باشیم با توجه به تشدید بحران کمبوداب در کشورهای مختلف جهان موضوع آب مجازی به دلیل مفهوم عمیق آن از اهمیت ویژه ای در سیاست گذاری کلان آب برخوردار باشد.