سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد علیپور – دانشجو کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه بین المللی امام رضا)
سارا رئیس المحدثین – دانشجو کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه بین المللی امام رضا)

چکیده:

به دنبال آلودگی هوا که متاثر از مصرف بالای سوخت های فسیلی در شهرها است، سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه موتوری می تواند در این خصوص راهگشای بسیاری از مسائل باشد . این امر از طریق طراحی و تقویت جابجاییسبز در شهرها و الویت به فعالیتهایی همچون دوچرخه سواری و پیاده روی امکان پذیر می باشد.جابجایی سبز به آن دسته از حرکت در شهر گفته می شود که بر اساس عدم وابستگی به هیچ یک از وسایل نقلیه و صرفاً بر مبنایحرکت خود انسان صورت می پذیرد. این جابجایی به دلیل کم هزینه بودن، در دسترس بودن و پاک بودن برای کلیه اقشار جامعه به راحتی قابل استفاده می باشد. هدف از این تحقیق ارایه راهکارهایی در خصوص استفاده از این نوعجابجایی با الویت کاهش آلاینده ها در بحث مدیریت شهرهاست. این مقاله مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی بوده واطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. نتایج بدست آمده نشان از آن دارد که مدیریت شهری با رویکرد تحقق جابجایی سبز ، در صورت ایجاد تمهیدات لازم می تواند از آن به عنوان راه حلی جهتکاهش مصرف سوخت، حذف آلاینده ها، بالا بردن ایمنی و در نهایت ایجاد شهرهایی سالم استفاده کند