سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حبیب الله خوبفکربرآبادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

چکیده:

توسعه سکونتگاههای مختلف انسانی اعم از شهر و روستا امری ضروری و لازمه توسعه منطقه ای بوده که این امر در مناطق مرزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.زیرا توسعه بیشتر این مناطق به بقا و پایداری بیشتر این سکونتگاهها در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و… انجامیده و بدین ترتیب موجبات ثبات و امنیت پایدار منطقه را فراهم می آورد. منطقه زاهدان از مناطق درحال توسعه جنوب شرق ایران اسلامی بوده که با مرکزیت شهر زاهدان بعنوان بزرگترین کانون جمعیتی منطقه می تواند نقش موثری در توسعه مناطق روستایی از طریق پیوند و ارتباط با آنها ایفا نماید. معمولا توسعه مناطق روستایی بهنسبت فاصله از مراکز شهری کاهش می یابد زیرا از میزان اثر نفوذ شهر کاسته می شود. این مقا له بر آنست تا با هدف آزمون رابطه سطح توسعه یافتگی روستایی با فاصله از شهر زاهدان، با استفاده از تحلیل آماری مبتنی بر بررسی های میدانی به این مهم بپردازد.جامعه آماری تحقیق شهرستان زاهدان با ۲۴۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در سال ۱۳۸۵ می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که در این منطقه توسعه یافتگی روستاها با فاصله گرفتن از شهر زاهدان ارتباط خاص و معنی داری نداشته ولذا بر سرمایه گزاری بیشتر دولت در اجرای پروژه های بزرگ اشتغال زا و تمرکز زدایی از مرکز شهرستان تاکید شده است.