سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا خلیلی اسنکی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدنادر موسویان – دانشگ اه پیام نور ، گروه علمی علوم کشاورزی

چکیده:

آب آغاز زندگی و خلاصه حیات است ، اهمیت آب در تمامی جنبه های زندگی انسان امروزی کاملاً مشهود است. از سوی دیگر بهره وری آب زراعی در زمانی که نیاز به مواد غذایی روز به روز افزایش می یابد و تحریم های خارجی بعنوان تهدیدی جهت تأمین مواد غذایی مطرح است و از طرفی خشکسالی های پی در پی در سال های اخیر در کشور به وقوع پیوسته است بر اهمیت بحث بهره وری آب زراعی افزوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی است و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی همبستگی و تحلیلی از نوع علی ارتباطی، از نظر کنترل متغیرها و از نظر زمانی پیشین پژوهی می باشد. هدف از این پژوهش بهره وری منابع آب زراعی با نوع نظام بهره برداری از آب و زمین در بخش شاد روان شهرستان شوشتر می باشد. در این پژوهش جهت محاسبه بهره وری آب زراعی از شاخصNBPD سود خالص به ازای یک متر مکعب آب ) جهت تحلیل نتایج از نسخه ۱۶ نرم افزارSPSS استفاده شده است