سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین معین خواه – دانشجوی دکتری مکانیک
علیرضا اکبرزاده توتونچی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل رضایی پژند – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مبین محمدنیا – دانشجوی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله یکروش تحلیلی مبتنی برمدل مدار معادل RC توزیع یافته جهت بررسی رفتار دینامیکی یک عملگر خمشی از جنس IPMC ارایه خواهد شد با اعمال ولتاژ به عملگر تغییرات انتهایی تیر را بدست آورده و جهت بررسی صحت نتایج آنها را با نتایج تجربی موجود مقایسه می کنیم.