سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود کلانتری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید رضا موسوی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قدیر تقى زاده مقدم – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین جفتکار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم بالابرهیدرولیکى پشت تراکتوری جهت بلند کردن و بارگیرى محصولات سنگین زراعی و ادوات سنگین کشاورزی ازنظرسینماتیکی )جابجایى، سرعت وشتاب ( بررسى گردیده است. سیستم مذکورداراى یک درجه آزادى بوده که با زاویه میله های رابط مکانیزم بالابرمشخص می شود. با توجه به متقارن بودن مکانیزم ، تحلیل ها در صفحه انجام گرفته است. نیروهای فعالی که درتغییرمکان بالابردخالت دارند عبارتند ازوزن بارمرده ونیروهای مربوط به سیلندرهیدرولیک. تجزیه تحلیل و ترسیم نمودارهای مربوط به کارکرد مکانیزم بالابرمانند جابجایی اجزای مکانیزم، سرعت زاویه ای اجزا و شتاب قطعات بالابر بااستفاده از نرم افزار Matlab صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که حداقل فشارموردنیازسیستم هیدرولیک باید برای شروع حرکت طراحی گردیده و سیلندر هیدرولیک به صورت مایل (θ > ٠) نصب گردد. با توجه به مقادیر سرعت زاویه ای بالا در شروع کار سیلندر هیدرولیک ومیله های رابط تا حد ممکن باید سیلندر هیدرولیک ومیله های رابط از زاویه های بزرگتراز صفر درجه شروع به حرکت نمایند.