سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مانا جانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زلزله دانشگاه صنعتی شیراز
عبدالحسین بغلانی – استادیار گروه زلزله دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این تحقیق اثر رسوبات کف مخزن بر فشار هیدرودینامیکی مخزن سد، تحت شتاب زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، مدلسازی مخزن به روش مرز منقطع، به صورت یک محیط محدود با استفاده از روش اجزای محدود، انجام شده است. برای در نظر گرفتن میراییامواج از شرط مرزی تابش ارائه شده توسط شاران، و برای لحاظ نمودن اثر رسوبات کف مخزن در جذب انرژی امواج از شرط مرزی جاذب ارائهشده توسط فنوس و چوپرا استفاده شده است. در پایان مثالهای عددی جهت ارزیابی اثر رسوبات کف مخزن، بر فشار هیدرودینامیکی سیال، ارائه گردیده است