سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان مرادی – کارشناس مهندسی مکانیک
هادی همائی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
هادی زینلیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت مپنا

چکیده:

پرههای متحرک یکی از حساسترین قطعات در نیروگاههای گازی مولد برق هستند که در معرض مکانیزمهای تخریبی متعددی مانند خزش و خستگی قرار میگیرند. ارتعاشات بالای پره میتواند تنشهای دینامیکی بالاتر از حد مجاز تولید کند و باعث ایجاد خستگی دور بالا گردد. آگاهی نسبت به مقدار دقیق فرکانس های طبیعی پره ها در شرایط کار واقعی توربین ها به منظور استفاده در بحث پایش وضعیت condition monitoring) توربین ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین با یافتن فرکانسهای طبیعی پره متحرک، شرایط لازم جهت جلوگیری از بروز پدیده تشدید قابل پیش بینی بوده و ارتعاشات پره توربین در حد قابل قبولی کنترل و نگه داشته میشود. از طرفی فرکانس های طبیعی پره در شرایط واقعی کاری از نظر دما، سرعت دورانی روتور و فشار گاز می تواند با فرکانس های طبیعی پره در حالتی که پره بر روی توربین نصب نشده است بسیار متفاوت باشد. این تفاوت به خصوص به دلیل پدیده سخت شوندگی هندسی(geometry stiffening با بالا رفتن سرعت دورانی روتور بیشتر نمود پیدا می کند. در این مقاله اثرات دما، سرعت دورانی روتور و فشار گاز بر روی مقادیر فرکانس های طبیعی پره ها مورد بررسی قرار گرفته است