سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید یعقوبی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز
توحید درویش زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در میز های ارتعاشی موجود در بازار فعلی که به کمک نیروی خارج از مرکز کار می کنند، امکان تنظیم دامنه در دور و شعاع خارج از مرکزی ثابت وجود ندارد همچنین به دلیل تعداد موتور کمی که در ساختمان این میز ها به کار رفته،میز قابلیت ایجاد دامنه های بزرگ را ندارد . در این پروژه سعی شده علاوه بر ارائه راهی برای ایجاد دامنه های بزرگ تر ، امکان ایجاد دامنه دلخواه در دور و شعاع خارج از مرکزی ثابت نیز مورد بررسی قرار گیرد . مسئله برای سیستمی با جرم ثابت که مرکز جرم آن با مراکز سطح دو صفحه هم خط است و این خط عمود بر صفحه ( ۱ ) است ( شکل ۱ ) حل شده و در انت ها کنترل کننده ای برای ثاب ت نگه داشتن دام نه طراحی شده است . در انتها نتایج که به صورت شکل و نمودار نشان داده شده بر رسی می شود و نشان داده می شود که میز قابلیت ارتعاش در دو راستای قائم و افقی را با دقت بالایی د ارد و کنترل کننده ها نیز توانایی ثابت نگه داشتن دامنه را در صورت ورود اغتشاش دارند .