سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز حسنی – دانشیار گروه عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
احسان ژیانیعیدگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر ظریف مقدم – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تحلیل دینامیکی مسائل دوبعدی الاستیک به روش ایزوژئومتریک و مقایسه آن با روش اجزای محدود موضوع این مقاله است. برای این منظورفرمولبندی معادله دیفرانسیل حاکم با استفاده از توابع پایه اسپلاینها را بدست آوردهایم. با طرح دو مثال که در آن از ماتریسهای جرم سازگار و متمرکز استفاده شده است، به مقایسه جوابهای روشهای اجزای محدود و ایزوژئومتریک پرداختهایم. به علاوه چون در تحلیل دینامیکی گذرا ازروش نیومارک بهره جسته ایم، به تاثیر پارامترهای? و ? بر حل مسئله پرداختهایم.