سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزلهدانشگاه صنعتی شیراز
عبدالحسین بغلانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
محمدعلی هادیانفرد – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

مخازن هوایی به علت قابلیت نگهداری آب و یا هر مای دیگری اهمیت حیاتیدر صنعت و فعالیت های وابسته به آن دارد مخازن هوایی به دلیل دارا بودن هندسه خاص خود ارتفاع زیاد و دارا بودن جرم متمرکز سنگین در بالای پایه ها جزء سازه های خاص دسته بندی می شود این سازه ها عموما در راستای افقی انعطاف پذیر می باشند با توجه به تخریب تعدادزیادی از این سازه ها تحت زلزله های اخیر همچنان نیاز شدیدی که به این منابع حیاتی آب پس از زلزله احساس می شود لزوم بررسی رفتار مخازن در هنگام وقوع زلزله و راههای مقابله با تخریب انها از اهمیت بالایی برخوردار است رفتار لرزه ای مخازن هوایی به علت وجود اندرکنش بین سیال و جداره مخزن از پیچیدگی هایی برخوردار می باشد از مهمترین خصوصیت در تحلیل دینامیکی این گونه سازه های هیدرولیکی وجود اندرکنش بین سیال و سازه می باشد مطالعات زیادی روی مخازن هوایی برای درک و رفتار آن صورت گرفته است و مدلهایی برای محاسبه اندرکنش سیال و جداره مخزن ارائه شده است.