سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسمعیل قوانلو – دانشجوی دکتری
سیداحمد فاضل زاده حقیقی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، رفتار دینامیکی لوله یک سرگیردار چرخان در صفحه افقی که حاوی سیال و حامل یک جرم متحرک می باشد، بررسی شده است . معادله حرکت سیستم و شرایط مرزی آن با استفاده ازاصل هامیلتون استخراج و نهایتا معادله دیفرانسیل پاره ای حاصله با استفاده از روش گالرکین به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل شده است. معادله حرکت به صورت ماتریس بدون بعد ارائه و برای حل معادله حاصل به صورت عددی از روش نیومارک استفاده شده است . اثر پارامتر های طراحی نظیر سرعت زاویه ای، سرعت جریان سیال، چگالی سیال و جرم متحرک بر رفتار دینامیکی لوله ارائه شده است.