سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد علامتیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فرزاد شهابیان – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

عدم قطعیت درسازه مانند ویژگیهای مواد هندسه بارگذاری و الگوهای تحلیلی سبب دوری نتیجه ها از مقدارهای واقعی میگردد یک راهکار انجام تحلیل احتمال اندیشانه و شبیه سازی سازه دراثر این عدم قطعیت ها می باشد دراین مقاله تحلیل دینامیکی غیرخطی احتمال اندیشانه برای قاب پرتال انجام میپذیرد و کمیت های دارای عدم قطعیت شامل جرم حجمی ضریب کشسانی و ابعاد و اندازه های مقطع عضوها با روش مونت کارلو و سه نوع تابع چگالی احتمال مختلف شبیه سازی می شوند سپس نمونه های شبیه سازی شده تحت شتاب پایه زلزله السنترو و تحلیل دینامیکی می شوند و حساسیت تغییر مکان و احتمال خرابی سازه مشخصمیشود.