سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیاوش عبدالرحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
جواد مرادلو – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

دراین پژوهش رفتارلرزه ای خطی و غیرخطی مادی برج آبگیر تحت اثرزلزله طبس بررسی شده است مدلسازی المان محدود سه بعدی برج آبگیر مخزن براساس دیدگاه اویلری لاگرانژی صورت گرفته است مدل آسیب خمیری برای رفتارغیرخطی بتن و مدل دوخطی الاستیک – پلاستیک کامل برای آرماتورهابکاررفته است نتایج بدست آمده ازتحلیل های لرزه ای نشان میدهد که پاسخ غیرخطی مادی برج با پاسخ خطی آن متفاوت است به عنوان مثال حداکثر تغییر مکان تاج برج درتحلیل غیرخطی ۲٫۵% افزایش می یابد و تنشهای اصلی حداکثر حدود ۶۷درصد کاهش مییابد.