سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیدرضا کلات جاری – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
علی نقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
رضا نادری – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود.

چکیده:

در تحلیل و طراحی سازه ها با تکیه گاه گیردار معمولاً از اثر اندرکنش بین پی و خاک و عدم صلبیت کامل پای ستون صرف نظر می شود. این عمل هنگام طراحی سازه های مهم مهندسان را نسبت به قابلیت اعتماد سیستم هنگام زلزله دچار ابهام می کند؛ چراکه لایه خاک به عنوان یک واسط بین سازه و بستر سنگی می باشد و می تواند از یک طرف باعث تغییر در نیروهای پدید آمده در سازه و از طرف دیگر به عنوان تکیه گاهباعث تغییر در ماهیت نیروهای وارده شود. لذا اهمیت مطالعه برای شناخت اثرات ناشی از اندرکنش خاک و سازه هنگام زلزله، غیرقابل انکار است. در این مقاله در راستای رسیدن به این هدف رفتار دو سازه فولادی ۴ و ۱۲ طبقه برروی سه نوع خاک نرم، متوسط و سخت مورد بررسی قرار گرفته است. مدل ها به صورت سه بعدی توسط نرم افزارAbaqus با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی، آنالیز شده اند. نتایج بدست آمده برای تغییرمکان طبقات و نیروی محوری ستون ها نشان می دهد اثرات اندرکنش خاک- پی- سازه در خاک های سخت قابل چشم پوشی است و برای ساختمان های واقع بر خاک های نرم به ویژه ساختمان های بلند غیرقابل اغماض می باشد.