سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهادر عاشوری امین ابادی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
ابوالفضل خلخالی – استادیار مهندسی مکانیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده:

در این مقاله تحلیل رفتار دینامیکی صفحات FGMهوشمند مجهز به لایههای سنسور و عملگر پیزوالکتریک مورد بررسی قرارگرفته است. به منظور کاهش ارتعاشات،از یک کنترل تناسبی فیدبک سرعت و جابجایی در تعامل با لایههای حسگر و عملگربهره گیری شده است. فرمولبندی بر اساس تئوریFSDTبرای ورق مستطیلی انجام شده است . از سری فوریه دوگانه و تبدیلات استوکس برای حل معادلات تعادل دینامیکی و پیدا نمودن فرکانس در مدهای مختلف استفاده شده است . تأثیرمقادیر مختلف کنترل فیدبک بر روی پاسخ فرکانسی مورد تحقیق قرار گرفته و با هم مقایسه شده است.