سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ، دانشگاه شهید با
رضا رحمان نژاد – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی رحیمی دیزجی – کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ، مدیر فنی شرکت مهندسی سپاس

چکیده:

پایداری شیب های سنگی و دیگر سازه های سطحی همانند سدهای خاکی، دیوارهای حایل و … در برابر زلزله از اهمیت زیادی برخوردار است. هنگامی که یک زمین لرزه رخ می دهد، ارتعاش ناشی از زمین لرزه، سازه هایی را که قبل از آن به طور مرزی پایدار بوده اند دچار گسیختگی می کند. میزان خسارت بسته به مخصات مواد و هندسه شیب می تواند از ناچیز تا فاجعه رده بندی شود. هدف از این مقاله به کار بردن تکنیک های آنالیز حدی (کران بالا و پائین روش های المان محدود) و روش تعادل حدی در تحلیل پایداری شیب های سنگی می باشد. در این تحقیق شیب های سنگی اطراف سرریز سد سردشت در سه تراز لرزه ای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به فاکتورهای ایمنی بدست آمده مشاهده شد که در تراز لرزه ای MCE، دیواره ی مشرف به کانال ورودی سرریز ناپایدار است.