سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی خطیبی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
عبداله ملک جعفریان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
محمدرضا آشوری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
مهدی مرادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه آنالیز مودال دانشگاه سمن

چکیده:

در سالهای اخیر به منظور تحلیل دینامیکی سازه های بزرگ از روش آنالیز پاسخ سازه استفاده زیادی شده است دراین مقاله دو روش پرکاربرد SSI FDD تحت بررسی عددی و تجربی قرارگرفته است در بررسی عددی از مدل المان محدود یک ساختمان دو طبقه استفاده شده است و با اجرای روش های مذکور برروی سیگنال پاسخ پارامترهای مودال سازه بدست آمده اند که از دقت مناسبی برخوردارند همچنین در بررسی تجربی یک تیر دو سر درگیر تحت تست مودال کلاسیک و تست ارتعاش محیطی قرارگرفته است و پارامترهای مودال آن محاسبه شده اند که نتایج مناسبی را بهدنبال داشته است درنهایت با بررسی نتایج مزایا و معایب روشهایه مذکور بیان شدها ست.