سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن احمدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه،گروه عمران،قروه،ایران
بهروز احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمد شریفی پور – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه،گروه مهندسی عمران

چکیده:

دراین تحقیق بهارزیابی اعمال ترکیبات بارویژه ستونهای مربوط به سیستمهای قاب فولادی با مهاربندی هم محور CBF و برون محور EBF به منظور طراحی لرزه ای انها پرداخته شده است براین اساس مدلهای سازه ای دو بعدی متقارنی از سیستمهای مذکور با استفادها ز نرم افزار ETABS درمرحله اول بدون اعمال ترکیبات بارویژه ستونها طراحی بهینه شده اند سپس با استفاده ازن رم افزار Seismo Struct با تاثیر زلزله های منتخب تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی برروی مدلهای مذکور انجام شده است درمرحله دوم با اعمال ترکیبات بارویژه ستونها طراحی و درنر مافزار Seismo Struct تحلی شده اند درمرحله سوم با مقایسه پاسخهای مراحل دوم و اول به بررسی تاثیر اعمال ترکیبات بارویژه ستونها درسیستمهای مهاربندی شده پرداخته می شود بررسی نتایج حاصل تصدیق کلی بررویکرد استاندارد ۲۸۰۰ درمورد ضوابط طراحی لرزه ای ستونهای CBF همگرا و EBF واگرا دارد.