سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سبحان رستمی – کارشناس ارشد سازه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واح
سعید شجاعی – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی معین الدینی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این مقاله یک روش انتگرالگیری مستقیم زمانی صریح با استفاده از توابع چند جملهای درونیاب-B اسپلاین مکعبی، جهت تحلیل دینامیکی سازهها، ارائه شده است. در این روش، یک فرمولبندی آسان و روان، از تقریب پاسخ سیستم با توابع پایه -B اسپلاین بدست آمده است. برای روش مذکور یک الگوریتم گام به گام جهت محاسبه پاسخ دینامیکی سیستمهای چند درجه آزادی نیز ارائه گردیده است. در این مقاله کارایی این روش در تحلیل سازه های فضاکار که در دسته سازههای بزرگ مقیاس طبقه بندی میشوند نیز آزموده شده است. یکی از مشکلات تحلیل های دینامیکی تاریخچه زمانی، علاوه بر تامین دقت، زمان بر بودن تحلیل است. این مساله، مخصوصاً در مورد سازه های فضاکار بسیار مشهود است. با توجه به گسترش روز افزون اینگونه سازهها، و نیاز به کاهش حجم عملیات کامپیوتری، استفاده از روشهای نوین در تحلیل دینامیکی آنها اجتناب ناپذیر است. برای نشان دادن صحت و کارایی روش، یک سازه فضاکار (شبکه تخت دولایه) تحت نیروهای تابع زمان، شامل بارگذاری ضربه ای و شتاب ق ائم زلزله تحلیل شده است و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته اند مقایسه نشان میدهد که روش پیشنهادی یک روش سریع با روندی ساده و هزینه محاسباتی کم و دقتی مشابه روش شتاب خطی است. اما سرعت این روش در مقایسه با روش شتاب خطی بیشتر بوده و از الگوریتم سادهتری نیز برخوردار می باشد