سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شجاع رستگاری – کارشناس ارشد عمران، گرایشآب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، کرمان ، ا
غلامعباس بارانی – استاد، بخشمهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان، ایران
سید حامد شکیب – کارشناس ارشد عمران، گرایشآب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، کرمان ، ا

چکیده:

نیاز بشر به استفاده از اقیانوسها به منظور اکتشاف و استخراج منابع نفتی سبب پیشرفت علوم مهندسی در زمینه سازه دریایی گشته است. یکی از مهمترین و کاربردیترین این سازه ها، سکوی دریایی است که همواره در معرض نیروهای بزرگناشی از جریان آب و بارهای نوسانی حاصل از امواج به صورتتصادفی می باشد. آنالیز و طراحی این سازه ها با در نظر گرفتن نیرو های فوق الذکر به صورت تئوری علاوه بر دشواری خاصخود، مستلزم صرف زمان زیادی می باشد که با پیشرفت علوم رایانه ای این مشکلات تا حد زیادی برطرف می شود. از اینرو در این مقاله سعی شده است با استفاده از نرم افزار ANSYS و به کارگیری تئوری موج استوکس مرتبه پنج رفتار سازه تحت اثر نیروهای ناشی از جریان آب و امواج نوسانی دریا بصورت دینامیکی ( وابسته به زمان) مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا تغییر مکان های ایجاد شده در اثر اعمال امواج بدستآید.