سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر بلوری بزاز – دانشیار- دانشکه مهندسی- گروه عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
علی یوسفی سمنگانی – کارشناس ارشد عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترای سازه- دانشکده عمران و معماری- دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از سازه های حائل یا نگهبان همچون دیوارهای کناری پل ها ، دیوارهای ساحلی، اسکله ها و دیوارهای خاک مسلح در اکثر مناطق زلزله خیز مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی ایمن و اقتصادی این نوع سازه ها تحت اثر بار دینامیکی جانبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به این مسئله که اندرکش خاک و دیوار به همراه اثرات ناشی از نیروهای زلزله از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. در این مقاله تاثیر نوع زلزله بصورت تاریخچه زمانی در رفتار لرزه ای دیوار حائل مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور با مدلسازی سه بعدی دیوار بتنی به کمک نرم افزار اجزا محدود ABAQUS ، تاثیر زلزله های نورتریج، السنتر و چی چی با توجه به اثر اندرکش خاک و سازه مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرایند خاک به عنوان یک محیط همگن و نیمه بینهایت فرض شده ، در نهایت با رسم نمودارهای تغییر شکل و تنش دیوار، اثر رکود زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته است.