سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضانعلی جعفری تلوکلائی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف: ایران، تهران، خیابان آزا
محمدحسین کارگرنوین –
محمدتقی احمدیان –

چکیده:

در این مقاله تحلیل دینامیکی تیر کامپوزیتی متورقDelaminated Composite Beam براساس تئوری کلاسیک لایهها انجام شده است. در ابتدا جهت مدلسازی تیر متورق آنرا به چهار تیر فرعی(Sub-beam) سالم تقسیم کرده و سپس با درنظر گرفتن همبستگی موادی(Material Coupling بین تغییرشکلهای محوری و قائم در یک تیر کامپوزیتی چندلایه، انرژیهای جنبشی و پتانسیل کل تیر محاسبه شده است. با معرفی المان محدود مرتبه بالا و با استفاده از انرژیهای مذکور، معادلات حرکت به شکل ماتریسی بدست آمده است. قابل ذکر است که در استخراج معادلات حرکت جهت جلوگیری از رسوخ تیرهای واقع شده در منطقه تورقDelaminated Zone در هنگام حرکت دینامیکی از ضرایب لاگرانژ استفاده شده است. سپس با استفاده از روش نیومارکNewmark Method) پاسخ دینامیکی سیستم محاسبه شده است. نتایج عددی جهت تحلیل دینامیکی یک تیر چند لایه متورق در حالت ارتعاشات آزاد و نیز پاسخ گذرای آن تحت نیروی هارمونیک نامتحرک و نیروی ثابت متحرک ارائه شده و اثر پارامترهای مختلف بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است