سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی باستان – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی ایوانکی
مریم السادات مساعد – کارشناسی مهندسی صنایع
فاطمه کاشف – کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

بازار مسکن همواره یکی ازپرچالش ترین مباحث اقتصادی درایران بوده است که تقریبا تمامی اقشارجامعه با آن درگیر می باشند و به دلیل اشغال بخش بزرگی ازسبد هزینه هرخانواده ازحساسیت بسیارزیادی برخوردار است مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است پویایی شناسی سیستم یک رویکرد بین رشته ای براساس نظریه کنترل و نظریه مدرن پویایی های غیرخطی بوده و روشی برای بالا بردن سطح یادگیری درسیستم های پیچیده است و از انجا که ابزاری توانمند برای تحلیل پدیده های غیرخطی است و از انجا که تغییرات قیمت مسکن از روند خطی پیروی نمی کند لذا دراین تحقیق سعی شده با استفاده ازرویکرد پویایی شناسی سیستم به تحلیل دینامیکی رفتارقیمت مسکن پرداخته شود دراین تحقیق پس ازتشریح دقیق مساله فرضیه پویای مدل بیان شده و سپس عوامل موثربرقیمت مسکن درشهر تهران را شناسایی نموده و مدل علت و معلولی سیستم را رسم نموده است.