سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیژن خدیوی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجا
غلام عباس بارانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
روزبه ریاضی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
حمید عرب زاده – مدرس دانشگاه پیام نور،واحد بوشهر

چکیده:

ایران یکی ازمناطق زلزله خیز درجهان میباشد لذا توجه به زلزله می بایست یکی ازاهداف اصلی متخصصین درامر ساخت و سازکشور باشد مسئله مورد بررسی دراین تحقیق بررسی اثراستفاده ازسیستم جداسازی لرزه ای دررفتار مخازن استوانه ای نگهدارنده نفت و فراوردههای پتروشیمی است که بطور گسترده درمجتمع های نفتی و ازجمله انبارهای نفت ایران بکاربرده میشوند تجربه زلزله های گذشته درکشورهای مختلف نظیر ژاپن ایلات متحده ترکیبه و غیره نشان میدهد که اینگونه مخازن درمقابل حرکات نیرومند زمین درزلزله بسیارآسیب پذیر بوده و مطالعات آسیب پذیری و مقاوم سازی آنها ازاهمیت زیادی برخوردار است دراین تحقیق مطالعه عددی رفتار لرزه ای مخزان نگهداری فراورده های نفتی با خصوصیات متعارف درمجموعه های نفتی ایران درسطوح مختلف نسبت هندسی ارتفاع به قطرمخزن ازطریق شبیه سازی عددی به روش اجزا محدود مورد بررسی قرارگرفته است همچنین انواع مودهای آسیب شامل کمانش پافیلی اثرات نوسان سیال و واژگونی و بلندشدگی کف از نتایج آنالیزهای عددی ارزیابی گردیده و تاثیر استفاده ازسیستم جداساز لرزه ای ازطریق مقایسه نتایج بین سازه جداسازی شده و سازه اولیه بررسی گردیده است.