سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی غیور – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر / دانشکده مکانیک
مجتبی کاظمی نائینی – کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر / دانش

چکیده:

دراین مقاله بر آن هستیم تا ارتعاشات عرضی یک بازوی ماهرالاستیک به همراه جرم انتهایی متغییر با زمان را که درون یک مفصل کشویی و چرخان در حال حرکت است مورد بررسی قراردهیم. به همین منظور معادلات حرکت بازوی الاستیک را با فرض تیر اویلر-برنولی واستفاده از روش مودهای فرضی ۱ برای بیان تغییر شکل الاستیک بازوی ماهر به کمک روش تحلیلی لاگرانژ به صورتمجموعه ای از معادلات دیفرانسیل معمولی بدست آورده و با استفاده از روش عددی رانگ-کوتا به حل آنها می پردازیم. قابل ذکر است اثرات جاذبه،کوتاه شدگی محوری ۱ ۲ و اینرسی دورانی ۳ نیز در بدست آوردن معادلات حرکت در نظر گرفته شده است. در پایان نتایج عددی حاصل از شبیه سازی کامپیوتری برای ارتعاشات عرضی انتهای بازوی ماهر را به صورت ترسیمی نمایش داده و با فیزیک مسئله مورد بررسی قرار می گیرد