سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر مظهری – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

امروزه با گسترش روزافزون ساخت سازه های بلند به عنوان نمادی از پیشرفت و توسعه ضرورت انتخاب سیستمهایی جهت تحمل بارهای جانبی ناشی از بادوزلزله به گونه ای که به شکل بهینه با کمترین مصالح بیشترین جذب انرژی را درسازه داشته باشد از پیش موردتوجه قرارگرفته است شکل جدیدی از بادبندها به نام بادبندهای بزرگ درسالها اخیر تعریف شده که با توجه به شکل هندسی این نوع بادبندها انتظار می رود رفتار لرزه ای متفاوت تری نسبت به بادبندهای قبلی داشته باشند لذا رفتار لرزه ای این نوع سازه های قابل تامل می باشد هدف کلی این مقاله انتخاب سیستم باربری است که جذب انرژی را افزایش دهد این تحقیق برروی سازه های فولادی ۲۰ الی ۴۰ طبقه و بادبندهای ضربدری با طول های متفاوت درنرم افزار المان محدود abaqus بررسی می شود تا مناسبترین نوع بادبندی که بتواند بیشترین بازده و کارایی سازه را داشته باشد انتخاب شود بدین منظور اشکال ممکنه برای بادبندهای ضربدری با این فرض که میزان مصرف فولاد درتمام حالات برابر باشد را درنظر گرفته و تحت بارهای زلزله درحالت بارهای دینامیکی بررسی می شود تا بهترین فرم و نوع شکل بادبند بزرگ دراینگونه سازه ها بررسی و انتخاب شود.