سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سکینه صمیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه بیرجند، ایران
ابراهیم غلامی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند، ایران
محمودرضا هیهات – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند، ایران
سیدسعید محمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده:

منطقه چهکند در بخش شمالی رشته کوه باقران در جنوب غرب بیرجند و در حدفاصل پهنه های ساختاری لوت و سیستان واقع شده است. در این منطقه مجموعه متنوعی از واحدهای پریدوتیت، بازالت اسپیلیتی و… وجود دارد که نمایشگر یک مجموعه افیولیتی می باشند. در بررسی های ساختاری دو پهنه گسلی اصلی چهکند و نارمنج با روند کلی WNW-ESE شناسایی گردید. بررسی پهنه های گسلی با استفاده از خطواره ی لغزشی و فابریک S-C برای شناسایی سازوکار گسل های بخش شرقی و میانی در این منطقه نشان می دهد که اغلب گسل های با راستای غرب شمال غرب- شرق جنوب شرق دارای سازوکاری معکوس بامولفه ی امتدادلغز چپگرد می باشند. همچنین تعیین سازوکار گسل ها توسط چین های نامتقارن در بخش غربی منطقه سازوکاری معکوس را برای این گسل ها نشان می دهد که با توجه به موقعیت هندسی پهنه های گسلی کوچکتر و با شیب به سمت شمال شرق می توان این صفحات گسلی به عنوان پس راندگی در منطقه معرفی کرد. لذا دگرریختی در این منطقه و رخنمون واحدهای افیولیتی در این منطقه را می توان ناشی از حرکات فشارشی و فعالیت گسل های راندگی دانست که به سمت شمال رو به گسترش می باشند.