سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل احمدی – دکتری تخصصی مهندسی مکانیک، استادیار گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
سیدمجتبی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
کیانوش پارسا معین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
میلاد مولایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در سیستم های حرارتی، نرخ انتقال حرارت هدایتی می تواند با تغییر هندسه جریان، شرایط مرزی و یا با بهبود خواص ترموفیزیکی به عنوان مثال ضریب انتقال حرارات، افزایش پیدا کند. ذرات جامد معلق در جریان یکی از روش های ابتکاری نوین است که باعث بهبود خواص ترموفیزیکی می‌شود. همچنین راندمان انرژی تجهیزات انتقال حرارت به تغییرات فلاکس حرارتی ایجاد شده در آن ها بستگی دارد. سیالات حاوی انرژی ((Thermal Fluids همچون آب، مایعات معدنی، روغن ها و اتیلن گلیکول نقش حیاتی در بسیاری از فرایندهای صنعتی همچون تولید نیرو، فرایندهای شیمیایی، فرایندهای گرمایش و سرمایش، حمل و نقل، میکرو الکترونیک و دیگر کاربردهای در مقیاس میکرو نانومتری بازی میکنند. نانو سیالات در مقایسه با سوسپانسیون های حاوی ذرات میکرومتری و میلی متری، پایداری طولانی تر و خواص رئولوژیکی بهتری از خود نشان داده و در کنار آن موجب افزایش هدایت حرارتی نیز شدند. در ده سال گذشته بسیاری از محققین خواص انتقال حرارت نانوسیالات گوناگون را مطالعه و مورد بررسی قرار دادند. در این پروژه مخلوطی از آب با ذرات ریز معلق اکسید آلومینیم، با قطر ذرات ۳۸ نانومتر که در یک نانو کانال استوانه‌ای متقارن جریان داشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. هندسه مربوطه در نرم افزار گمبیت بصورت سه بعدی ایجاد و مش‌بندی شده سپس برای تحلیل جریان نرم افزار فلوئنت بکار گرفته شده است.