سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی زمانی لنجانی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج
طاها گلزارچرندابی – کارشناس ارشد مهندسی عمران خاک و پی

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از روش عددی اجزای محدود تونلهای واقع در محیط های سنگی وبا مقاطع غیردایروی که به وسیله ی سنگدوزهای تزریقی مسلح شده اند مدل شده است تحلیل بصورت دو بعدی و با استفاده از برنامه نویسی در محیط نرم افزار MATLAB انجام گرفته است تنشهای درجای وارد بر مدل بصورت ناهمسانگرد در نظر گرفته شده است تا مدل نزدیکتر به واقعیت گردد همچنین مقطع تونل مورد تحلیل علاوه بر شکل دایره ای بصورت نعل اسبی نیز در نظر گرفته شدهاست تا برتری روش اجزای محدود در مدل کردن تونلهای با مقاطع غیردایروی را نشان دهد دراین تحقیق برای سنگ اطراف تونل معیار مقاومتی غیرخطی هوک و براون درنظر گرفته شده است با استفاده از این معیار نواحی پلاستیک اطراف تونل بدون حضور سنگ دوزها مشخص شده است. در تحلیل اجزای محدود سنگدوز تزریقی که درتمام طولش به سنگ اطراف خود متصل می بشاد بصورت ناحیه ی دو بعدی مش بندی شده است.