سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمودرضا هیهات – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

دوپشته ۱ های کوه کمر حاجی در شمال باختر بیرجند، روند خاوریباختری دارند. دوپشته ها به موازات سیستم گسل شکر آب هستند. گسل شکرآب یک گسل معکوس با مولفه ی چپگرد است که در جنوب منطقه مطالعاتی قرار دارد و جزء یکی از شاخه های انتهایی گسل نهبندان به حساب می آید.دوپشته های، از نوع ساختار های دم اسبی ۲ هستند. در راستای عمود بر ساختار های دم اسبی ساخت گلواره ۳وجود دارد که باعث شده لایه های مرکزی ساختار های دوپشته مرتفع تر از لایه های کناری باشند. در دوپشته های این منطقه پلکان ۴ ها دارای سازوکار امتدادلغز چپگرد همراه با مولفه ی راندگی هستند.سکو ۵های موجود در منطقه غیر افقی بوده و عمدتا سازوکار راندگی با مولفه چپگرد دارند. با توجه به سازوکار سکوها، جهت انتقال به سمت غرب می باشد و از آنجا که جهت جوان شدن پلکان ها بر روی فرادیواره ی پلکان های قبلی می باشد (به عبارتی جهت جوان شدن به سمت پس بوم می باشد)، تشکیل دوپشته ها ازمدل break back پیروی می کند.