سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعادت حنیفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محسن نجارچی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

خشکسالی به عنوان یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که با وقوع تدیریجی آرام و خزنده اش برابعاد مختلف زندگی بشر تاثیر می گذارد این بلیه به عنوان یک پدیده ناگوار اقلیمی که به طور مستقیم جوامع را از طریق تغییرات دردسترسی به منابع آب تحت تاثیر قرارمیدهد هزینه اقتصادی اجتماعی و محیطی زیادی را به همراه داشته و خسارتی که به آن نسبت داده می شود بصورت غیرمنتظره ای رو به افزایش است و انسان با تمام پیشرفت های علمی و فنی خود هنوز نتوانسته زمان و محل وقوع خشکسالیهای شدید را بطور دقیق مشخص نماید با این حال با استفاده از شاخصهای خشکسالی می توان به مطالعه دوره های مرطوب و خشک درمقیاسهای مختلف پرداخت هدف تحقیق حاضر بررسی دوره های مرطوب و خشک ۵ ایستگاه دراستان همدان درمقیاس ماهانه می باشد نتایج این تحقیق نشان دهنده آن بود که دوره های مرطوب و خشک دارای هماهنگی خوبی باهم بوده و همچنین دوره های مرطوب شدید دارای مقادیر عددی بالاتری بوده درحالیکه دوره های خشک و مرطوب شدید از تداوم و فراوانی کمتری برخورداربودند با این حال دوره های با شدت متوسط دارای فراوانی و تداوم بالاتری بوده اند.