سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل پور سعیدی – دانشیار مهندسی مکانیک و عضو هیات علمی دانشگاه ز نجان
مریم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سید سینا خامسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از اجزای مهم توربین های محوری پره های متحرک آن می باشد. که به سبب چرخش با سرعت های دورانی بالا و قرار داشتن در معرض دماهای بسیار زیاد، تحت تنش های خمشی، پیچشی و حرارتی می باشد. پره های متحرک توربین به سبب انرژی جنبشی سیال با سرعت دورانی زیاد می چرخند. در این مقاله، روند طراحی پره ی توربین گاز بر پایه ی روابط ترمودینامیک مورد مطالعه قرار گرفته است. این طراحی به وسیله روابط ریاضی و ترمودینامیک حاکم بر مسئله انجام شده است. نتایج تحلیل ترمودینامیکی به صورت توزیع فشار، سرعت و دما بدست می آید. در این تحقیق به تحلیل دمای پره های متحرک طبقه دوم یک توربین محوری نمونه تحت شرایط واقعی با روش دینامیک سیالات محاسباتی پرداخته شده است و تاثیر کاهش ارتفاع بر کاهش بیشینه ی دما و افزایش انتقال حرارت بررسی شد.