سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرسول آتشی پور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
علیرضا سعیدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مواد FGM کامپوزیت های غیر همگنی هستند که دارای تغییرات پیوسته در ترکیب اجزای تشکیل دهنده خود می باشند. معمولا این تغییرات در وق ها وپوسته های FGM تنها در راستای ضخامت است. درا ین مقاله با استفاده از یک میدان تغییر مکان تعمیم یافته، معادلات الاستیسیته سه بعدی برای مساله خمش ورق های مستطیلی ضخیم FGM با شرایط مرزی تکیه گاه ساده در لبه های خود، بصورت کاملا تحلیلی و دقیق حل شده است. سپس ضمن نشان دادن صحت حل انجام شده، میت روش جدید بر کارهای مشابه نشان داده شده است. درپایان، برخی نتایج مهم حاصل از مثال عددی مساله ارائه شده است.