سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر جندقیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
سیدجواد محمدی بایگی – استادیار دانشگاه آزاد دامغان

چکیده:

دراینمقاله با استفاده از یک روش جدید به تعینی خیز وتنشها دریک ورق نازک دایروی تحت بار استاتیکی متقارن محوری پرداخته می شود دراین روش به کمک بسط توابع بسل خیز و تنش ها درورق مورد نظر برای شرایط مرزی ساده و گیردار و بارگذاریهای متفاوت محاسبه می گردد برای تعیین صحت نتایج بدست آمده از روش ارایه شده از مقایسه نتایج حاصله با نتایج دیگر مقالات و کتابها دراین زمینه استفاده شده است بررسی نتایج نشان میدهد که روش ارایه شده بسیار دقیق بوده و برای هر نوع شرط مرزی و بارگذاری متقارن محوری قابل استفاده می باشد.