سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین رحیمی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حسین طورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
اکبر جدایی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر

چکیده:

در این مقاله با ترکیب روش های دیفرانسیل کوادریچر ۱ و روش فضا حالت ۲ یک حل الاستیسیته برای بررسی خمش، ارتعاشات آزاد و تاثیر تکی هگاه الاستیک در یک تیر ساخته شده از مواد هدفمندپیزوالکتریک ۳، ارائه شده است . به این صورت که در راست ای طولی تیر از روش دیفرانسیل کوا دریچر و د ر راستای ضخامت تیر از تکنیک فضاحالت استفاده شد ه است . بستر الاستیک تیر مدل دو پارامتری یا وینکلر-پسترناک ۴ می باشد و دو نوع شرایط مرزی ساده -ساده و گیردار-گیردار مورد بررسی قرار گرفته است . فرض شده است که خواص تیر در راستای ضخامت آن به صورت نمایی تغییر می کند . نتایج به دست آمده نشان داد که این روش از دقت عالی و سرعت همگرایی بالایی برخوردار است . و نیز نتایجی برای نشان دادن رفتار مکانیکی این تیرها ارائه شده است.