سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمودرضا میوه چی – معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
امین غفوری پور – استادیار،دانشکده فنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یک سیستم خط لوله معمولا در یک ناحیه وسیع گسترده است و این ویژگی، سیستم را در معرض خطرهای بیشتری نسبت به تاسیسات دیگری که سطح کوچکی را اشغال می نماید قرار می دهد. در این مقاله برای تحلیل لرزه ای خطوط لوله پیوسته مدفون در محل تقاطع با گسل، روش ساده شده ای ارائه خواهد شد .اساس روش مذکور کمینه کردن انرژِی کلی اتلاف شده در هنگام گسلش و با در نظر گرفتن پارامترهای اصلی که مسئله را تحت تاثیر قرار می دهد می باشد. این پارامترها عبارتند از : الف ) تسلیم شدن لوله تحت بار محوری و خمشی بواسطه تشکیل مفاصل پلاستیک و لغزش محوری، ب ) اصطکاک طولی در سطح مشترک خاک و لوله، پ ) مقاومت جانبی خاک .