سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نویده مهدوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده:

در این پژوهش مهمترین ویژگی های لرزه زمین ساخت بر روی سایت ساختمان مخابرات شهر خوی مورد بررسی قرار گرفته و طیف ویژه ساختگاه برای آن ارائه گردیده است. در این مقاله ابتدا گسلهای بنیادی ساختگاه مورد نظر تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری اطراف آن مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس داده های لرزه ای بررسی شده و پارامترهای لرزه خیزی به کمک روش کیکو محاسبه می گردد. در ادامه با اعمال روابط کاهندگی طیفی مناسب با استفاده از نرم افزار SeisriskIII طیف طراحی ویژه ساختگاه با احتمال خطر فراگذشت ۲% و ۱۰ % ارائه می شود.