سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان عفیفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
مهدی مهدوی عادلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

ایران در منطقه زلزله خیز واقع شده است و زلزله های متعددی در آن رخ می دهد که صدمات فراوانی را ایجاد می نماید. با شناخت کافی از این پدیده و اثرات ناشی از وقوع آن می توان به مقابله با این پدیده دلخراش پرداخت و سازه هایی مقاوم در برابر آن احداث نمود. مقرون به صرفه بودن سازه های مقاوم در برابر زلزله از مهمترین عوامل در طراحی می باشد، لذا بایستی از پهنه خطر زلزله در محل احداث سازه تخمینی مناسب در دست داشت. یکی از این روش ها تحلیل خطر لرزه ای در آن ساختگاه است. سوالات تحقیق: نتیجه چنین تحلیلی محاسبه پارامترهای حرکت زمین با احتمال وقوع مشخص است و هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین پارامترهای شتاب زمین و شتاب طیفی برای گستره شهر رامهرمز- منطقه ای به مرکزیت طول جغرافیایی ۴۹/۶ درجه و عرض جغرافیایی ۳۱/۳- می باشد روش تحقیق: در این تحقیق به منظور بررسی تمام چشمه های لرزه زایی مؤثر بر شهر رامهرمز گستره طرح بین ۴۷ تا ۵۱ درجه طول جغرافیایی و ۳۰/۵ تا ۳۳/۶ درجه عرض جغرافیایی به عنوان گستره طرح تعریف شده است و محاسبات تحلیل احتمالی خطر لرزه ای با درنظر گرفتن همه چشمه های شناسایی شده انجام گرفته است و نتایج حاصل از ارزیابی خطر لرزه ای برای گستره شهر رامهرمز که مشتمل بر مؤلفه افقی مقادیر حداکثر شتاب حرکت زمین و شتاب های طیفی در زمانهای تناوب کلیدی و با احتمالات وقوع مختلف می باشد ارائه شدند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق، سطح خطر لرزه ای نسبتاً بالایی را در شهر رامهرمز نشان می دهد و شتاب مبنای طرح بدست آمده با مقدار پیشنهادی آیین نامه ۲۸۰۰ ایران سازگاری قابل قبولی نشان می دهد