سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی موسوی – دکتری تکتونیک
سیدامیراسعد فاطمی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد آب شناسی، سازمان آب منطقه ای خراسان جنوبی

چکیده:

بررسی نتایج مطالعات لرزه خیزی شهر قاین نشان می دهد که بیشترین شتاب افقی وارد بر شهر برابر۰/۵۸شتاب ثقل زمین، از گسل شمالغربی قاین (عبور از داخل شهر) با توان لرزه زایی ۶/۵۰ریشتراست. ١۵ پروفیل لرزه نگاری شکسته مرزی در سطح شهر با استفاده از ژئوفون هایS و P با فرآانس۱۴/۵هرتز به منظور بررسی تاثیر امواج فشاری و تعیین سرعت امواج برشی در لایه های مختلف خاک و محاسبه نسبت پوآسون در آن ها و تلفیق با داده های پایه ای از وضعیت لایه های خاآی(حاصل مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ۵٠ گمانه) برداشت شد. این نتایج وضعیت لایه های تحت الارضی،سطح آب زیرزمینی، مقاومت باربری مجاز و تعیین مناسب ترین نوع پی را نشان داد که بر این اساس میزان ظرفیت بارپذیری پی در بخش های مختلف شهر متفاوت بوده و با توجه به ریسک بالای زلزله،استفاده از پی های تکی درصد ریسک را افزایش داده و حداقل انجام پی های نواری دو طرفه و یا گسترده مورد توصیه است.