سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهین اعتمادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استادیار زمین شناسی، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برآورد خطر زلزله و تعیین شتاب ثقل افقی پایه و اساس کارهای مهندسی جهت طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله می باشد. برآورد خطر زلزله به دو صورت روش تعیین و روش احتمالاتی انجام می پذیرئ. در روش احتمالاتی کلیه زلزله ها از کیله گسل ها، با یک روش احتمالاتی با هم ترکیب می شوند و رد نهایت منحنی خطر نهایی بدست می اید.که به وسیله آن می توان برای دوره های مختلف بازگشت شتاب ساختگاه را بدست آورد. در این مقاله پس از بررسی نقشه گسلهای فعال شناخته شده در اطراف شهر تربت حیدریه رکوردهای زلزله این منطقه از سال ۱۹۰۳ بر روی نقشه گسلها پیاده شده و در نهایت با روش احتمالاتی، شتاب زلزله و نمودارهای احتمالاتی شتاب دوره بازگشت محسبه شده و ارائه گردیده است.