سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی رسولی ملکی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
علی ارجمند – کارشناس ارشد عمران گرایش سازه

چکیده:

با توجه به موقعیت کشور ایران به لحاظ قرارگیری در یکی از سه ناحیه لرزه خیز جهان یعنی در کمربند آلپاید زلزله های وسیعی در آن به وقوع پیوسته است که در طول بیست سال گذشته قریب به صدهزارنفر تلفات جانی و میلیاردها تومن خسارات مالی برکشور تحمیل داشته است از این رو به منظور کاهش صدماتو افزایش ضریب ایمنی در برابر این گونه از حوادث طبیعی نیاز است که در طراحی مهندسی پروژه های عمرانی مستقر در نواحی لرزه خیز اثر بار دینامیکی زلزله بر سازه نیز درن ظر گرفته شود به همین دلیل در طراحی سازه های عمرانی به منظور کاهش پیامدهای زلزله تعیین پارامترهای لرزه ای و تخمین میزان شتاب وارده از طرف فعالیت گسل برروی سازه امری لازم و ضروری می باشد لذا با توجه به قرارگیری مترو خط دو قطار شهری تبریز با طول تقریبی ۲۲ کیلومتر و راستای شرقی – غربی به موازات گسل شمال تبریز دراین بررسی سعی شده است تا در فاز مطالعات لرزه خیزی از بین روشهای مختلف به بررسی و تحلیل خطر زلزله گسل شمال تبریز برروی مترو خط ۲ به روش تعیینی پرداخته شود.